Co mogło spowodować tak niski wynik hCG?

Podczas kriotransferu została podana 5-dniowa blastocysta. Wynik bhCG kolejno: 11dpt – 8,6, 13dpt – 14,6. Wartości bezwzględne bardzo niskie. Co mogło spowodować tak niski wynik? Blastocysta była grupy AB.

Ważne są i wartości bezwzględne i prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o te dwa parametry można prognozować rozwój ciąży. Bezwzględna wartość ma znaczenie, choć normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Wartości bezwzględne są bardzo różne, zależne od dnia oznaczenia po transferze, stadium rozwoju zarodka podczas transferu itd. Jest wiele prac prognozujących rozwój ciąży w zależności od wartości bezwzględnej hormonu beta hCG oznaczanego w określonym dniu po transferze zarodka. Np. Bjercke et al zauważył, że ciąże, w których poziom beta hCG wynosił więcej niż 55 IU/L w 12. dniu po transferze mają 90% szans na kontynuację. Z koleiOchsenkühn R. stwierdził, że poziom beta hCG powyżej 15 mIU/mL, 80 mIU/mL i 1500 mIU/mL w 11., 14. i 21. dniu po pobraniu komórek jajowych, odpowiednio w 89%, 93% i 92% przypadków rokuje dobrze, co do dalszego rozwoju ciąży.

Z kolei Dolitsky S.N. po analizie ponad 5000 żywych urodzeń po transferach mrożonych blastocyst stwierdza, że nawet jeśli stężenie hCG jest niskie 9 dni po transferze mrożonego zarodka, nadal jest szansa na żywe urodzenie, jeśli przyrost jej jest prawidłowy. Podaje następujące szacunkowe szanse na żywe urodzenia oceniając stężenie hCG 9 dni po transferze rozmrożonej blastocysty: przy wartości 0.1 – 50 mIU/ml – szansa na żywe urodzenie wynosi – 9,4%; 1–100 mIU/ml – szansa na żywe urodzenie wynosi – 60,6%; 100,1–150 mIU/ml – 70,3%; 150,1–200 mIU/ml – 84,8%; pow.200 mIU/ml – 90,6%.

Przyczyna niskiego stężenia beta hCG oraz niskich przyrostów beta hCG może być spowodowana nieoptymalnym rozwojem zarodka i ciąży z niego powstałej. Sam fakt, że blastocysta była dobrze oceniona przed podaniem rokuje dobrze, ale nie gwarantuje, że dalszy jej rozwój będzie przebiegał bez przeszkód. Może tez być to spowodowane dysynchronizacją rozwoju śluzówki i zarodka lub przeszkodami w zagnieżdżeniu istniejącymi w macicy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum