Co może być przyczyną słabego rozwoju zarodków, oraz czy jest możliwość w jakiś sposób polepszenia rozwoju zarodka?

Ja mam 31 lat, mąż 30. Kariotyp, AZF,CFTR, wszystko w normie. Mąż ma obniżoną ilość plemników i to znacznie od kilku sztuk do 9 mln w 1 ml. Zrobiliśmy fragmentacje DNA plemnika - wszystko w normie. Moje AMH - 13,39 - lekarz robiący USG poinformował, że obraz usg nie odzwierciedla wyniku badania. Zostaliśmy zakwalifikowani do rządowego programu in-vitro. Podejście nr I długi protokół - uzyskano 23 komórki jajowe z czego 17 dojrzałych. Do zapłodnienia zgodnie z wytycznymi programu przeznaczono 6 szt. Zapłodniło się 5. Niestety w 3 dobie przestały się rozwijać. Do transferu zarodka nie doszło. Podejście nr II długi protokół- uzyskano 24 komórki jajowe z czego 18 dojrzałych. Z uwagi na słaby rozwój zarodków w pierwszym protokole postanowiono zapłodnić wszystkie dojrzale komórki. Zapłodniło się 8 szt. W trzeciej dobie komórki były w klasie: 6C, 6C, 3B, 6C,8C, 6C, 4C, 4C Zdecydowano o transferze komórki 8C.n Co może być przyczyną słabego rozwoju zarodków, oraz czy jest możliwość w jakiś sposób polepszenia rozwoju zarodka? Co można zrobić, by uzyskać lepszej klasy zarodki/komórki jajowe/plemniki?

Nie każda próbain vitrokończy się sukcesem, nawet ta o największej szansie na ciążę. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro, jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.

W Państwa przypadku druga próba, w której zapłodniono wszystkie komórki wskazuje, że słaby rozwój zarodków jest spowodowany także innymi przyczynami, a nie tylko słabą jakością nasienia. Nie jest wykluczone, że wpływ na wolniejszy i słabszy rozwój zarodka mają także inne czynniki (oprócz najczęstszej – obniżonej jakości komórek jajowych), choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.W przypadku znacznie podwyższonego stężenia AMH w organizmie pacjentki można szukać przyczyny właśnie w jakości komórek jajowych.

W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek. Jeśli nie wykonywano u Pani tego badania, to przed kolejną próbą należy wykonać histeroskopię, aby wykluczyć istnienie przeszkód w macicy, które utrudniałyby implantację zarodka. Należy również rozważyć zmianę sposobu stymulacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum