Co może być przyczyną, że podczas stymulacji na długim programie nie uzyskałam żadnej komórki pomimo dużej liczby pęcherzyków?

Co może być przyczyną, że podczas stymulacji na długim programie nie uzyskałam żadnej komórki pomimo dużej liczby pęcherzyków? Na krótkim programie przy tym samym leku uzyskałam ich 14, z czego 9 było zdolnych do zapłodnienia.

Najczęstszą przyczyną braku komórek jajowych podczas punkcji po podaniu zastrzyku wyzwalającego owulację (preparatu hCG) jest jego przyjęcie o niewłaściwej porze – zastrzyk należy przyjąć mniej więcej na 34 - 38 godzin (średnio 36 godzin) przed planowaną punkcją jajników. Należy się więc przede wszystkim upewnić czy iniekcję wykonała Pani o zleconej przez lekarza godzinie i w zaleconym dniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum