Co może oznaczać dodatni poziom przeciwciał kardiolipidowych?

Witam serdecznie, jestem pacjentką przygotowywaną do zabiegu in vitro, odebrałam wyniki, jedyną niepokojącą rzeczą jest dodatni poziom przeciwciał kardiolipidowych (31,6). Proszę o odpowiedź co to dla mnie oznacza?

Aby w pełni móc zinterpretować ten wynik, należałoby poznać powód, dla którego miała Pani zlecone zrobienie tego badania. Poziom przeciwciał antykardiolipinowych, które wchodzą w skład przeciwciał antyfosfolipidowych, zazwyczaj oznacza się w przypadku podejrzenia występowania zespołu antyfosfolipidowego, którego podstawowymi objawami są nawracające poronienia i/lub zakrzepica.

W przypadku braku tych objawów nie ma wskazań do wykonywania tego rodzaju badań przed in vitro. W dostępnej literaturze medycznej nie ma doniesień o zmniejszonej szansie na implantację zarodków, a więc i szansie na ciążę po zabiegu in vitro w przypadku występowania podwyższonego poziomu przeciwciał antyfosfolipidowych. Należy również podkreślić, że istnieją dosyć niejednorodne i nieraz sprzeczne dane na temat znaczenia podwyższonego poziomu przeciwciał antyfosfolipidowych w ogóle, a antykardiolipinowych w szczególności. Istnieją doniesienia medyczne, że u ciężarnych pacjentek, u których stwierdza się podwyższone stężenie aPL (przeciwciał antyfosfolipidowych) i/lub LA (antykoagulant tocznia) częściej niż u pacjentek zdrowych występują niektóre powikłania w przebiegu ciąży – poronienia, nadciśnienie, wcześniej niż w innych przypadkach rozwija się stan przedrzucawkowy, zahamowanie wzrostu płodu (hipotrofia płodu), wystąpienie porodu przedwczesnego i ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska. Naukowcy są zdania, że powikłania te są spowodowane zmianami zakrzepowymi w tętnicach spiralnych, zmianami naczynioruchowymi w doczesnej, kosmkach oraz łożysku, wobec czego większym problemem jest donoszenie ciąży. Zastosowanie odpowiednich leków (aspiryna, niskocząsteczkowe preparaty heparyn, glikokortykosteroidy, itp.),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a reumatologiem lub hematologiem pozwala na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży.

Należy jednak pamiętać, że przemijające i nieznacznie podwyższony poziom przeciwciał antykardiolipinowych może występować w różnych nieznaczących sytuacjach (np. po infekcji wirusowej), jest przemijający i nie ma znaczenia klinicznego. Bardzo ważne jest więc ustalenie kryteriów rozpoznania podwyższonego poziomu przeciwciał antykardiolipinowych, który może mieć znaczenie kliniczne. Według najnowszych rekomendacji dotyczących zespołu antyfosfolipidowego ten poziom musi wynosić powyżej 40 GPL (jednostek), utrzymywać się przez co najmniej dwukrotne badanie wykonywane w odstępie 6-12 tygodni i być oznaczone metodą ELISA.

Wydaje się, że w Pani przypadku poziom przeciwciał ACA (jeśli jest jednym objawem) nie ma znaczenia klinicznego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum