Co może powodować całkowity brak komórek jajowych w pęcherzykach?

Co może powodować całkowity brak komórek jajowych w pęcherzykach? Po stymulacji piękne pęcherzyki, lekarz zachwycony. Po punkcji okazało się, że brak komórek.

Najczęstszą przyczyną braku komórek jajowych podczas punkcji po podaniu zastrzyku wyzwalającego owulację jest jego podanie o niewłaściwej porze – zastrzyk należy przyjąć mniej więcej na 36 / 37 godzin przed planowaną punkcją jajników. Należy się więc przede wszystkim upewnić czy iniekcję wykonano o zleconej przez lekarza godzinie i dokładnie to policzyć.

Embriolog nOvum

Powrót do forum