Co może spowodować zahamowanie rozwoju zarodków w 2 i 3 dobie od zapłodnienia, a w końcu ich obumarcie?

Co może spowodować zahamowanie rozwoju zarodków w 2 i 3 dobie od zapłodnienia, a w końcu ich obumarcie? Jesteśmy już po drugiej procedurze in vitro (krótki i długi protokół). Mąż ma słabe nasienie oraz dodatkowy chromosom Y w kariotypie. Moje wyniki są w normie. Przy drugiej próbie i zmianie lekarza przez 3 miesiące przed przystąpieniem do kolejnego protokołu zażywałam Visanne (kilka lat temu miałam usuniętą cystę z jajnika). Niestety każda punkcja kończyła się hiperstymulacją, pobytem w szpitalu i brakiem zarodków do transferu.

Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. Z Pani opisu wydaje się, że podstawowym problemem może być właśnie czynnik męski, słabe plemniki mogą być skutkiem problemów genetycznych, których nosicielem jest Pani mąż ( dodatkowy chromosom Y) . I to jest powód zahamowania w rozwoju zarodków. Nie jest wykluczone, że wpływ na wolniejszy i słabszy rozwój zarodka mają także inne czynniki choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania. Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia. W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek.

Embriolog nOvum

Powrót do forum