Co należy zrobić, aby po raz drugi rozpocząć IVF w ramach programu ministerialnego?

Co należy zrobić, aby po raz drugi rozpocząć procedurę in vitro w ramach programu ministerialnego? Czy należy ponownie przechodzić rejestrację i kwalifikację? Czy należy liczyć się, że w 2014 r. dla osób, które były rejestrowane w 2013 r. nie będzie wolnych miejsc? Jak należy rozumieć to, że para zakwalifikowana do programu ma prawo do trzech procedur?

Pacjenci są rejestrowani i kwalifikowani do programu refundacyjnego tylko raz. By rozpocząć drugą procedurę IVF w ramach refundacji, należy umówić się na wizytę do lekarza prowadzącego, który zdecyduje o tym kiedy mogłaby Pani rozpocząć kolejną stymulację (według dostępnej literatury medycznej pomiędzy kolejnymi stymulacjami należy zachować minimumtrzy cykle przerwy). Pacjentki, które po raz kolejny podchodzą do refundowanej procedury mają pierwszeństwo przed paniami oczekującymi na pierwszy zabieg finansowany przez MZ. Para zakwalifikowana do programu refundacyjnego ma prawo do trzech niezależnych stymulacji, punkcji jajników, procedur IVF-ICSI oraz świeżych transferów po wykorzystaniu wszystkich zamrożonych w ramach programu zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum