Co oznacza embrion częściowo kompaktujący?

Jestem po transferze jednego embrionu częściowo kompaktującego, 5-dniowego z leczenia IVF. Co oznacza embrion częściowo kompaktujący? Czy w 5 dobie nie powinna być już faza blastocysty? Czy taki embrion rokuje ciążę? Dodam, że 6 komórek poddano zapłodnieniu 3 się zapłodniło, jednak w 5 dobie również nie są w fazie blastocysty i nie wiadomo jeszcze czy zostaną zamrożone. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy oraz jakie wykonać dodatkowe badania, by zwiększyć szansę na ciążę, tym bardziej, iż jest to 3 próba in vitro, w tym 3 kriotransfery?

Sformułowanie „częściowa kompaktacja” oznacza, że błony niektórych komórek budujących ciało zarodka (blastomery) zaczęły się ze sobą zlewać; jest to stadium przejściowe do etapu pełnej kompaktacji zarodka, które jest typowe dla czwartej doby po zapłodnieniu; w piątej dobie zarodek powinien osiągnąć stadium blastocysty. Opóźnione tempo rozwoju zarodka świadczy o jego niskim potencjale rozwojowym, co może być spowodowane słabą jakością komórki jajowej (np. z powodu endometriozy, niskiej rezerwy jajnikowej lub incydentalnej złej odpowiedzi na stymulację). Wtedy zarodek dzieli się z opóźnieniem już od początku rozwoju. Czasem pewne zahamowanie rozwoju następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się zarodku i wtedy możemy podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika.Po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.Nie jest jednak wykluczone, że wpływ na wolniejszy rozwój zarodka mają także inne czynniki, choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.

Trudno wyliczyć prawdopodobieństwo uzyskania ciąży w oparciu o dane, które Pani podała, ponieważ powodzenie zabiegu zapłodnieniain vitropoza kondycją zarodka, zależy także od wielu innych czynników, np. wieku pacjentki, jej rezerwy jajnikowej, ewentualnych schorzeń towarzyszących, wyników badań genetycznych czy parametrów nasienia partnera.Embriony dzielące się szybciej lub wolniej niż przewidują to przyjęte kryteria embriologiczne rokują nieco słabiej niż „modelowe”, ale oczywiście nie jest wykluczone, by pomyślnie się zagnieździły i dały prawidłowo rozwijającą się ciążę. W nOvum uzyskaliśmy kilka ciąż z zarodków rozwijających się z opóźnieniem,a na świat przyszły zdrowe dzieci.

Embriolog nOvum

Powrót do forum