Co oznacza podwyższony antykoagulant toczniowy?

Jestem po nieudanym komercyjnym programie IVF ICSI - transfery - dwa pierwsze to ciąże biochemiczne, po nich wykonałam dodatkowe badania. Wśród nich tylko antykoagulant toczniowy jest podwyższony 42,3 sec (zakres ref. 34.40-40,40). Zaczęłam przyjmować dodatkowo Encorton, Fraxiparinę i Acard. Niestety kolejne dwa kriotransfery zakończyły się ujemnym wynikiem beta hCG. Teraz mam za sobą jedną stymulację w programie MZ z wynikiem także ujemnym; brak mrożonych zarodków, ziarnista cytoplazma w kom. jajowych. Co oznacza podwyższony antykoagulant toczniowy? Czy stosowanie heparyny jest uzasadnione?


Wykrycie podwyższonych przeciwciał określanych mianem antykoagulantem tocznia może świadczyć o zespole antyfosfolipidowym. Ale najpierw trzeba być pewnym, że diagnostyka została prawidłowo przeprowadzona, a jeden nieprawidłowy wynik potwierdzony zgodnie z tymi zasadami:

http://www.diag.pl/fileadmin/banery/ulotki__plakaty/ulotki_lekarz/ANTYKOAGULANT.pdf

W dostępnej na ten temat literaturze medycznej nie ma doniesień o zmniejszonej szansie na implantację zarodków w przypadku tocznia układowego. Jedyne czego należy się obawiać, to to, że u ciężarnych pacjentek, u których stwierdza się nieprawidłowe stężenia LA (antykoagulant tocznia) częściej niż u pacjentek zdrowych występują powikłania w przebiegu ciąży – poronienia, nadciśnienie, wcześniej niż w innych przypadkach rozwija się stan przedrzucawkowy, zahamowanie wzrostu płodu (hipotrofia płodu), wystąpienie porodu przedwczesnego i ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska. Naukowcy są zdania, że powikłania te są spowodowane zmianami zakrzepowymi w tętnicach spiralnych, zmianami naczynioruchowymi w doczesnej, kosmkach oraz łożysku. Zastosowanie odpowiednich leków (aspiryna, niskocząsteczkowe preparaty heparyn, glikokortykosteroidy, itp.),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a reumatologiem pozwala na ogół na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży. Ziarnista cytoplazma komórek jajowych nie ma związku z podwyższonym antykoagulantem tocznia lub zespołem antyfosfolipidowym. Przyczyna tej cechy nie jest do końca wyjaśniona; ważne jest czy jest powtarzalna. Czy występowała też przy pierwszym zabiegu? Jeśli nie, to można spróbować stymulacji innymi lekami niż były stosowane w cyklu, w którym uzyskano komórki z ziarnistościami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum