Co oznacza termin „kompaktacja”?

Co oznacza termin "kompaktacja"?

Kompaktacja to zlewanie się błon poszczególnych blastomerów, czyli komórek budujących ciało zarodka; jest to etap przejściowy pomiędzy zarodkiem zbudowanym z wyraźnie zaznaczonych blastomerów, a kolejnym stadium rozwojowym – blastocystą. Kompaktacja najczęściej ma miejsce w 4. dobie po zapłodnieniu i jest dobrym prognostykiem co do rozwoju zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum