Co oznacza wynik beta hCG 21,2 mlU/ml w 13dpt (krio)?

Co oznacza wynik beta hCG 21,2 mlU/ml w 13dpt (krio)?

Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml); proszę oznaczyć stężenie hCG ponownie za 48 godzin i skonsultować wyniki z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum