Co oznacza wynik beta HCG 5,58 U/l w 14dpt?

Co oznacza wynik beta HCG 5,58 U/l w 14dpt?

Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Ocenia się, że na początku ciąży poziom beta hCG powinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin; proszę wykonać oznaczenia w kolejnych dniach, a wyniki skonsultować z lekarzem. Ogólnie jednak należy stwierdzić, że poziom beta hCG w 14 dniu dobrze rozwijającej się ciąży zazwyczaj jest znacząco większy niż 5 mIU/ml (co najmniej kilkukrotnie większy).

EmbriolognOvum

Powrót do forum