Co oznacza wynik ujemny w teście wrogości śluzu szyjkowego?

Co oznacza wynik ujemny w teście wrogości śluzu szyjkowego?

Ujemny wynik testu świadczy o nieobecności w śluzie ruchliwych i żywych plemników i wskazuje albo na nieprawidłowy śluz szyjkowy (z przyczyn immunologicznych zapalnych lub innych) albo na słabą jakość nasienia. Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM:http://www.asrm.org/uploadedFiles/ASRM_Content/News_and_Publications/Practice_Guidelines/Committee_Opinions/optimal_evaluation_of_the_infertile_female.pdf)

badanie wrogości śluzu nie jest zalecane jako rutynowe badanie diagnostyczne. Może być użyteczne, jeśli jest prawidłowe, żeby w sposób pośredni potwierdzić prawidłowe parametry nasienia partnera, jeśli bezpośrednie badanie nasienia jest niemożliwe do wykonania. W innych przypadkach nie znajduje uzasadnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum