Co oznacza zarodek częściowo kontaktujący?

Co oznacza zarodek częściowo kontaktujący? Jak rokują zarodki 8AB i 12 A częściowo kontaktujący?

Zapewne chodzi o „zarodek częściowo kompaktujący”. Sformułowanie „częściowa kompaktacja” oznacza, że błony niektórych komórek budujących ciało zarodka (blastomery) zaczęły się ze sobą zlewać; jest to stadium przejściowe do etapu pełnej kompaktacji zarodka, które jest typowe dla czwartej doby po zapłodnieniu a następnie do blastocysty.

Embriolog nOvum

Powrót do forum