Co oznaczają opis zarodka M.3?

Mamy zamrożone trzy 3-dniowe zarodki. Opis pierwszego to cl.10.1, drugiego M.3, I ostatniego cl7.2. Co oznaczają opis zarodka M.3? Czy te nasze zarodki dobrze rokują?

Zapis M3 oznacza, że w zarodku pojawiły się już cechy częściowej kompaktacji, czyli błony między poszczególnymi blastomerami zaczęły się już ze sobą zlewać. Jest to zjawisko fizjologiczne, poprzedzające uformowanie się z zarodka blastocysty.

Embriolog nOvum

Powrót do forum