Co po nieudanym ICSI?

Mam 29 lat i jestem po pierwszej nieudanej próbie in vitro. Ze względu na niskie AMH (0,5), spowodowane endometriozą, podczas punkcji udało się pobrać 5 oocytów, z których zapłodnieniu i prawidłowemu podziałowi uległy dwa. Niestety mimo, że zarodki były 8-komórkowe, najlepszej klasy, to ich transfer zakończył się ujemnym wynikiem HCG. Proszę o odpowiedź na pytanie czy jest sens podejmować kolejną próbę zapłodnienia in vitro lub czy można zrobić jeszcze jakieś dodatkowe badania, aby wykluczyć inne niż endometrioza przyczyny niepowodzenia? Dodam tylko, że wyniki badań nasienia męża są prawidłowe.

Należy wykluczyć inne, poza endometriozą, dodatkowe ewentualne przyczyny niepowodzenia, pamiętając, że zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć kariotypy, jeśli nie wykonywano tego badania). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowli in vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek. Jeśli nie wykonywano u Pani tego badania, to przed kolejną próbą należy wykonać histeroskopię, aby wykluczyć istnienie przeszkód w macicy, które utrudniałyby implantację zarodka. Uzyskanie przez Panią dobrego wyniku (dwóch ładnych zarodków) powinno wzbudzić optymizm, a nie rezygnację z dalszych prób. W następnej próbie proszę rozważyć hodowlę do stadium blastocysty, jeśli uda się uzyskać więcej zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum