Co się dzieje nadmiarem komórek jajowych powstałych w wyniku stymulacji przy programie MZ?

Co się dzieje nadmiarem komórek jajowych powstałych w wyniku stymulacji przy programie MZ?Jest możliwość zamrożenia, oddania, zniszczenia, przekazania do badań naukowych?

Nadmiar uzyskanych komórek jajowych można poddać kriokonserwacji. Mrożone oocyty można wykorzystać dopiero po zakończeniu refundowanego programu ministerialnego. Mrożenie oocytów, zapłodnienie rozmrożonych oocytów i transfer powstałych z nich zarodków nie są objęte refundacją i są to procedury płatne. Nadmiar oocytów może zostać również przekazany na rzecz innych niepłodnych par (po spełnieniu pewnych kryteriów przez pacjentkę „dawczynię”, m. in. odpowiedni wiek i brak obciążeń zdrowotnych) lub do badań naukowych; pacjentka może także podjąć decyzję o ich zniszczeniu od razu, ale także po ich wcześniejszym zamrożeniu, jeśli zmieni zdanie i nie będzie już chciała ich przechowywać.

Embriolog nOvum

Powrót do forum