Co to znaczy „częściowa kompaktacja”?

Co to znaczy "częściowa kompaktacja"?

Sformułowanie „częściowa kompaktacja” oznacza, że błony niektórych komórek budujących ciało zarodka (blastomery) zaczęły się ze sobą zlewać; jest to stadium przejściowe do etapu pełnej kompaktacji zarodka, które jest typowe dla czwartej doby po zapłodnieniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum