Co to znaczy że materiał jest niediagnostyczny? Czy jest możliwe ponowne pobranie materiału bez szkody dla zarodka?

Z uwagi na nieprawidłowy kariotyp zdecydowaliśmy się na in vitro z badaniami preinplatacyjnymi, tj. badanie genetyczne zarodków pod względem wadliwych genów. Pozostały nam 2 zarodki do podania i zbadania. Jeden okazał się wadliwy a drugi niediagnostyczny. W opisie do badania drugiego zarodka w polu wynik: Materiał niediagnostyczny. W polu komentarz: W badanej próbce nie uzyskano efektywnej amplifikacji pobranego materiału lub uzyskana amplifikacja nie pozwoliła na jednoznaczne określenie statusu genetycznego chromosomów. Zalecane ponowne pobranie materiału. Co to znaczy że materiał jest niediagnostyczny? Czy jest możliwe ponowne pobranie materiału bez szkody dla zarodka? Czy był to błąd pracownika laboratorium?

Sformułowanie „materiał niediagnostyczny” oznacza, że pobrany materiał nie był odpowiedni do oceny. Swoje wątpliwości powinna Pani rozwiać w rozmowie z pracownikiem laboratorium, w którym przeprowadzane było badanie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum