Co wpływa na jakość zarodków?

Czy na jakość zarodka / i ewentualne jego prawidłowe podziały/ ma wpływ doświadczenie embriologa, rodzaj pożywek i inne czynniki towarzyszące hodowli? Czy też większe znaczenie ma jakość uzyskanej komórki jajowej i plemnika?

Zasadniczy i najważniejszy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. W pewnym stopniu jednak szansę na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane z warunkami in vitro, między innymi stosowane pożywki ( media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz przede wszystkim - doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Wieloletnia praktyka pracowników laboratorium in vitro poparta najnowszą wiedzą w tej dziedzinie, umożliwia, na przykład, wybór najbardziej odpowiednich plemników do zapłodnienia czy też najlepiej rokującego zarodka do transferu. Często to embriolog wspólnie z lekarzem podejmuje decyzję o krótszej lub dłuższej hodowli zarodków, czy też zastosowaniu dodatkowych zabiegów wspomagających zapodnienie in vitro, które w danym, indywidualnym przypadku byłyby najbardziej wskazane. Nie bez znaczenia jest też doświadczenie i umiejętności manualne embriologa pozwalające obsługiwać coraz bardziej skomplikowane urządzenia wspomagające zapłodnienie w laboratorium in vitro.

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny wynik zabiegu ma system kontroli jakości jaki został wdrożony w laboratorium oraz stały nadzór nad nim. Nieustanny nadzór nad wszystkimi istotnymi w laboratorium in vitro parametrami, takimi jak: temperatura, czystość powietrza, pH, stężenia gazów w inkubatorach (dwutlenku węgla i tlenu) oraz ustalone procedury interwencji w sytuacjach tego wymagających (na przykład awaryjne systemy zaopatrzenia w prąd), wszystko to ma wpływ na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju zarodków w warunkach laboratoryjnych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum