Co znaczy określenie „pojedynczy blastocysty”?

Co znaczy określenie przez dr. pojedynczy blastocysty (5-dniowy zarodek)? Jakie rokowania ma taki zarodek?
Sfomułowanie „pojedynczy blastocysty” nie jest dla nas jasne. Być może chodzi o klasyfikację zarodka jako blastocysta 1. W kontekście powodzenia transferu najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB. Blastocysta 1 jest bardzo wczesną blastocystą , nieco opóźnioną w stosunku do tych uważanych z idealne, ale jej dalszy rozwój i zagnieżdżenie również jest możliwe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum