Co zrobić żeby estradiol był wyższy?

Jestem po dwóch nieudanych transferach trzydniowych zarodków i za każdym razem dr zwiększa mi dawki E…mu w trakcie ponieważ mój estradiol waha się między 160 max do 260 PG/ml. Przy kolejnym podejściu będę miała podawaną blastocystę (to mój ostatni zarodek). Dr nadmieniła że przy tak niskim estradiolu nie poda mi blastocysty, bo transfer się wtedy nie uda. Jaki poziom estradiolu powinnam osiągnąć? Co zrobić żeby estradiol był wyższy? Dotychczas przyjmowałam do 6 tabletek E…mu i 2 psiknięcia z L…tto. Czy można jeszcze coś skuteczniejszego włączyć?

Jakość zarodka, w tym wypadku - blastocysty oraz jakość śluzówki macicy oraz odpowiednia synchronizacja ich rozwoju to najważniejsze parametry warunkujące prawidłową implantację i rozwój ciąży. Jeśli przygotowanie w cyklu sztucznym jest według Pani lekarza nieskuteczne, należy rozważyć być może inne sposoby, np. indukcję owulacji za pomocą leków (jeśli owulacja samoistnie nie występuje) i przeprowadzenie transferu w cyklu owulacyjnym. Proszę przedyskutować inne sposoby przygotowania śluzówki do transferu ze swoim lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum