Coculture endometrial / kokultura zarodków

Proszę o opinię na temat jak poniżej.

"Kokultura jest nową metodą hodowli zarodków. Metoda ta, pozwalająca uzyskać wysoki wskaźnik ciąż, polega na hodowli zarodków wraz z pobranymi wcześniej i odpowiednio przygotowanymi komórkami endometrium. Dzięki takiej połączonej hodowli zarodki - komórki endometrium (stąd nazwacoculture /kokultura), uzyskuje się zarodki lepszej jakości zarówno pod względem jakości, jak i ilości blastomerów oraz wyższy odsetek uzyskiwanych ciąż. Metoda obejmuje kilka etapów. Pierwszym etapem jest pobranie komórek endometrium (biopsja endometrium). Biopsja endometrium przeprowadzona powinna być w fazie lutealnej cyklu poprzedzającego proceduręin vitro. Następny etap to etap laboratoryjny, obejmujący preparatykę i przygotowanie hodowli komórkowej komórek endometrium. Po etapie hodowli komórkowej możliwe jest zamrożenie endometrium lub utworzenie kokultury komórki endometrium - zarodki po procedurzein vitro. Kokulturę rozpoczyna się na w momencie, gdy zarodki są na etapie dwóch przedjądrzy i prowadzi się aż do dnia embriotransferu w dniu drugim, trzecim lub piątym, jeśli kokultura prowadzona jest do stadium blastocysty."

Czy stosujecie Państwo tę metodę? Jaka jest jej skuteczność? Czy jest bezpieczna?

W nOvum nie stosujemy tego rodzaju hodowli zarodkowej. Kokultura była stosowana częściej w latach 90-tych w trakcie hodowli zarodków w warunkachin vitro. Było to przed erą wprowadzenia do laboratoriówin vitronowoczesnych pożywek do hodowli embrionów. Obecnie niektóre ośrodki powracają do pomysłu kokultury, a propozycja prowadzenia tego typu hodowli embrionów jest skierowana do pacjentek, u których poprzednie próby zapłodnienia metodąin vitronie przyniosły pożądanego efektu, a także do tych Pań, u których w poprzednich próbach uzyskane embriony były słabej jakości. Niektórzy postulują, że prowadzenie kokultury może pozwolić na uzyskanie wyższego wskaźnika ciąż (głównie przez zwiększenie wskaźnika implantacji), zmniejszenie odsetka fragmentacji embrionów, może mieć także wpływ na zwiększenie liczby otrzymywanych blastocyst.

Ponieważ wyniki badań klinicznych, które są prowadzone z zastosowaniem kokultury nie są jeszcze opublikowane i nam znane, nie ma według nas na razie naukowych podstaw do stosowania tego typu metody. Czekamy więc na wyniki badań klinicznych:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01058603
http://www.clinicalconnection.com/exp/EPVS.aspx?studyID=316118&slID=3750759

Embriolog nOvum

Powrót do forum