Cytologia gr III

Odebrałam wynik cytologii mam rozmaz nieprawidłowy zmiany śródnabłonkowe małego stopnia (CIN I, infekcja HPV, L-Sil). Obraz odpowiada III grupie wg Papanicolaou. W zaleceniach jest kontrola za 6 msc czy z takim wynikiem można podejść do stymulacji?

Przed przystąpieniem do ewentualnego zabiegu dobrze byłoby wykonać kolposkopię, aby dokładniej ocenić występujące zmiany na szyjce macicy, co jest absolutnie konieczne przy cytologii gr. III. Proszę zwrócić się do lekarza, który specjalizuje się w leczeniu tego typu zmian. Jeśli jest Pani naszą pacjentką, zapraszamy na konsultację do dr Jaroszewskiej, która specjalizuje się u nas w leczeniu zmian na szyjce macicy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum