Czy 8 dpt (krio) blastocysty 2,5 godzinny lot samolotem jest ryzykowny?

Czy 8 dpt (krio) blastocysty 2,5 godzinny lot samolotem jest ryzykowny? Czy może być szkodliwy?

Lot samolotem nie powinien mieć wpływu na powodzenie próby.

Embriolog nOvum

Powrót do forum