Czy alergia może być przyczyną niezagnieżdżania się zarodka?

Czy alergia może być przyczyną niezagnieżdżania się zarodka, tzn. niepowodzenia IVF?

Najczęstszą przyczyną niezagnieżdżenia się embrionu jest jego nieprawidłowy rozwój związany z częstymi na tym etapie rozwoju błędami genetycznymi, które powstają podczas podziałów. Drugą w kolejności przyczyną jest nieprzygotowana do przyjęcia zarodka śluzówka macicy albo brak synchronizacji rozwoju zarodka ze stopniem przygotowania śluzówki macicy bądź nieprawidłowe ukrwienie samej śluzówki. Trudno więc raczej winą za niepowodzenie próby IVF obarczyć samą w sobie alergię. Natomiast jeśli przyjmowane przez pacjentkę leki stosowane w celu złagodzenia objawów alergii miałyby wpływ na śluzówkę macicy i jej ukrwienie, wówczas można byłoby mówić o pośrednim negatywnym oddziaływaniu alergii na próby zagnieżdżenia się zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum