Czy AMH 4,29 ng/ml w średnim wieku (42) jest wynikiem zadowalającym?

Czy AMH 4,29 ng/ml w średnim wieku (42) jest wynikiem zadowalającym?

Normą jest stężenieAMHna poziomie 1,0-3,0 ng/ml. Wysoki poziomAMHświadczy o dobrej rezerwie jajnikowej, czyli dużej liczbie drobnych pęcherzyków w jajnikach, niski o małej. PoziomAMHpowyżej 3,0 ng/ml może świadczyć o nadmiarze drobnych pęcherzyków w jajnikach, niekiedy o jajnikach tzw. policystycznych. Jednak dla potwierdzenia tej diagnozy, niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, przede wszystkim USG jajników oraz dodatkowych badań hormonalnych. Taki wynik w średnim wieku (ale niestety zaawansowanym wieku reprodukcyjnym) jest zadowalający, bo można liczyć na to że w jajnikach jeszcze są rokujące pęcherzyki jajnikowe. Aby jednak je wykorzystać w celu reprodukcyjnym, należy się bardzo spieszyć.

Embriolog nOvum

Powrót do forum