Czy antybiotyk podany w odpowiednim momencie ochroni dziecko?

Po udanym zabiegu ICSI u Państwa w klinice udało mi się zajść w ciąże. Aktualnie jestem w 36 tygodniu ciąży, jeśli to możliwe chciałabym się doradzić w sprawie porodu. Od początku ciąży posiew z szyjki macicy wykazuje u mnie E. coli, próbowano leczyć je różnymi antybiotykami wg antybiogramu jednak nieskutecznie. Wykonałam również posiew GBS i okazał się dodatni. Lekarz prowadzący poinformował mnie, że przy porodzie drogami natury zostanie mi podany antybiotyk chyba amoksycylina, aby zabezpieczyć dziecko przed GBS, jednak obawiam się że dojdzie do zakażenia przez E. Coli, które wg antybiogramu jest średnio wrażliwe na amoksycylinę. Czy w tym przypadku lepszym wyjściem było by cięcie cesarskie, czy mój lęk jest nieuzasadniony i antybiotyk podany w odpowiednim momencie ochroni dziecko? Co jeszcze można zrobić w tym przypadku. I jakie są możliwe zagrożenia?. W posiewie z moczu nie wykryto żadnych bakterii. Nie chciałabym narażać dziecka w żaden sposób.

Należy przedyskutować z lekarzem podanie antybiotyku, który będzie skuteczny w przypadku obu bakterii. To powinno zabezpieczyć dziecko przed powikłaniami. Cięcie cesarskie jest opcją do rozważenia ze względu na ciążę specjalnej troski, co znalazło wyraz w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które jako sposób zakończenia ciąży zaleca: w ciąży wielopłodowej: cięcie cesarskie, w ciąży jednopłodowej: zgodnie z sytuacją położniczą, jednak z uwzględnieniem życzenia ciężarnej dotyczącego cięcia cesarskiego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum