Czy badania przed krioET refudnowanym są bezpłatne?

Czy jeśli jestem w programie MZ i chcę podchodzić do crio ET, a moje badania wirusologiczne, tj. HIV, WR, HCV, HBS, HBC, CHLAMYDIA oraz posiewy z pochwy oraz z kanału szyjki macicy są juz nieważne to czy mogę te badania wykonać w Novum w ramach programu MZ bezpłatnie? Moje drugie pytanie związane jest z możliwością wykonania zabiegu histeroskopii w Novum w ramach programu MZ. Podczas pierwszego ET udało mi się zajść w ciąże, ale niestety doszło do obumarcia płodu w 6 tyg. W szpitalu, w którym miałam wykonany zabieg łyżeczkowania stwierdzono podejrzenie macicy dwurożnej albo z przegrodą. Czy przed kolejnym podejściem do crioET, w związku z powyższą diagnozą, istnieje możliwość wykonania histeroskopii w Novum w ramach programu MZ? Bo po takiej diagnozie to chyba można zabieg ten zakwalifikować jako bezpośrednio związany z procedurą IVF?

Wszystkie obligatoryjne badania wymienione w opisie programu refundacyjnego przygotowujące do kriotransferu w przypadku refundowanej procedury są nieodpłatne. Tak więc przeterminowane badania wykona Pani przed kriotransferem bezpłatnie w ramach programu MZ. Jeśli jednak będą konieczne dodatkowe badania diagnostyczne niewymienione w programie refundacyjnym (np. histeroskopia lub inne), to można je wykonać nieodpłatnie w ramach NFZ-tu w wybranym przez Państwa miejscu, które ma podpisane stosowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub odpłatnie, np. w Novum.

Embriolog nOvum

Powrót do forum