Czy badanie progesteronu i estradiolu podczas stymulacji jest konieczne? Ile razy powinno być przeprowadzone?

Czy badanie progesteronu i estradiolu podczas stymulacji jest konieczne? Ile razy powinno być przeprowadzone?

Tak, przebieg stymulacji hormonalnej jest monitorowany przez lekarza prowadzącego w oparciu o badania aparatem USG i o analizę poziomu estradiolu i progesteronu we krwi.Badania wykonuje się kilkakrotnie w trakcie trwania stymulacji. Można monitorować stymulację tylko w oparciu o wielkość pęcherzyków w badaniu USG, ale poziom estradiolu i progesteronu pozwala lepiej ocenić dojrzałość pęcherzyków i śluzówki macicy, a także mieć lepszy nadzór nad ewentualnym ryzykiem przestymulowania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum