Czy bank komórek macierzystych Novum jest w stanie przyjąć krew pępowinową spoza woj. mazowieckiego?

Czy bank komórek macierzystych Novum jest w stanie przyjąć krew pępowinową spoza woj. mazowieckiego? Czy są jakieś ograniczenia związane z odległością od nOvum szpitala, w którym urodzi się nasze dziecko?

Poród może odbyć się w dowolnym szpitalu na terenie kraju. Krew zostanie dostarczona do naszego laboratorium w Banku Komórek Macierzystych nOvum w Warszawie przez personel nOvum lub specjalistyczną firmę kurierską.

Embriolog nOvum

Powrót do forum