Czy bardziej rokuje transfer w cyklu naturalnym, czy w stymulowanym?

Czy bardziej rokuje transfer w cyklu naturalnym, czy w stymulowanym? Czy podczas przygotowań w cyklu sztucznym wskutek przyjmowanych leków w bardzo krótkim czasie może powstać polip endometrialny? (Dodam, że powód naszej niepłodności jest w dużej mierze po stronie męskiej. Moje badania są w normach, jedynie wiek obniża jakość moich komórek 39 lat).

Opierając się na badaniach opisanych w literaturze medycznej, można wyciągnąć wniosek, że skuteczność obu protokołów (sztucznego i naturalnego) jest porównywalna. W jednej z prac (Givens CR, Markun LC, Ryan IP, Chenette PE, Herbert CM, Schriock ED:Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen-thawed embryo transfersReprod Biomed Online2009,19:380-384.) autorzy konkludują, że nie ma statystycznie znaczących różnic w odsetkach urodzeń dzieci po transferach rozmrożonych zarodków przeprowadzanych w cyklach naturalnych (28,1%) w porównaniu z transferami przeprowadzonymi w cyklach sztucznych (27,8%).

Polip endometrialny raczej nie powstaje w czasie jednego cyklu. Ten proces trwa zazwyczaj dłużej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum