Czy bardzo wysokie poziomy kolejnych oznaczeń mojego hCG świadczą o ciąży mnogiej?

Czy tak bardzo wysokie poziomy kolejnych oznaczeń mojego hCG świadczą o ciąży mnogiej; może nawet liczniejszej niż bliźniaki?W 13-tym dniu od transferu dwóch zarodków hCG wynosiło 685, w 14-tym dniu 999, a w 17-tym dniu już 3000. Co oznaczają takie wyniki?

Dobrą prognozą dla rozwoju ciąży jest podwajanie się stężenia hCG w pierwszych dniach po implantacji. Duże przyrostyhCGmogą (choć nie muszą) świadczyć o pomyślnej implantacji obu przetransferowanych zarodków. W 25. dniu po transferze można wykonać badanie USG, żeby uwidocznić pęcherzyk/pęcherzyki płodowe i ustalić czy ciąża jest pojedyncza czy mnoga. Następne USG (za ok. 10 dni) powinno potwierdzić czynność serca płodu lub płodów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum