Czy będę mogła podejść do kolejnej procedury in vitro?

Czy będę mogła podejść do kolejnej procedury in vitro? Jestem po drugiej próbie in vitro z programu ministerialnego, w której doszło do zagnieżdżania zarodka. Niestety ciąża obumarła w 7. tygodniu i miałam łyżeczkowanie macicy. Czy nadal mam prawo skorzystać z trzeciej procedury tego programu?

Przebyte poronienie po zabiegu in vitro nie dyskwalifikuje Pani z udziału w refundowanym przez MZ programie.Może Pani podejść do trzeciej należnej Pani próby. Jedynie ciąża naturalna, jeśli by się zdarzyła po zakwalifikowaniu do programu refundacyjnego, powoduje, że jeden z warunków kwalifikacji - czas oczekiwania na ciążę określony w Programie na 1 lub 2 lata zależnie od wskazań, przestaje być spełniony.

Embriolog nOvum

Powrót do forum