Czy beta hcg 5,700 w 12 dniu po transferze oznacza ciążę?

Czy beta hcg 5,700 w 12 dniu po transferze oznacza ciążę?

Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Ocenia się, że na początku ciąży poziom beta hCG powinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin; proszę wykonać oznaczenia w kolejnych dniach, a wyniki skonsultować z lekarzem. Ogólnie jednak należy stwierdzić, że poziom beta hcg w 12 dniu dobrze rozwijającej się ciąży zazwyczaj jest znacząco większy niż 5 mIU/ml ( co najmniej kilkukrotnie większy).

Embriolog nOvum

Powrót do forum