Czy beta na poziomie 40 w 10dpt jest ok dla blastocysty klasy 5.1.1?

Czy beta na poziomie 40 w 10dpt jest ok dla blastocysty klasy 5.1.1?

Wynik świadczy o ciąży; należy teraz monitorować prawidłowość przyrostu hCG, wykonując oznaczenia stężenia hormonu co 48 godzin oraz ocenić stężenie progesteronu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum