Czy bezpieczniej jest mrozić zarodki 2-,3-dniowe, czy blastocysty?

Czy bezpieczniej jest mrozić zarodki 2-,3-dniowe, czy blastocysty?

Zarówno stadia tzw. podziałowe zarodków (zarodki dwu- lub trzydniowe), jak i blastocysty mrożą się z podobną skutecznością.

Embriolog nOvum

Powrót do forum