Czy biopsja aspiracyjna endometrium może przyspieszyć miesiączkę mimo przyjmowania E…u i D…u?

Czy biopsja aspiracyjna endometrium może przyspieszyć miesiączkę mimo przyjmowania E…u i D…u?

Nie powinna. Po biopsji może wystąpić plamienie pozabiegowe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum