Czy blastocysty 3 lub 2 klasy potrzebują więcej czasu na implantację niż 4?

Czy blastocysty 3 lub 2 klasy potrzebują więcej czasu na implantację niż 4?

Zakłada się, że w zależności od stopnia rozprężenia blastocysty zagnieżdżają się w ciągu 1–2 dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum