Czy blastocysty ekspandujące to takie, które będę lada chwila wychodzić z otoczki?

Czy blastocysty ekspandujące to takie, które będę lada chwila wychodzić z otoczki? I co oznacza dywitryfikacja zarodka?
Tak, blastocysty ekspandujące to zarodki mocno rozprężone, gotowe do opuszczenia osłonki przejrzystej. Być może miała na myśli Pani „rewitryfikację”, czyli ponowne mrożenie rozmrożonego uprzednio zarodka lub „dewitryfikację”, czyli rozmrożenie embrionu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum