Czy bolerioza może mieć wpływ na proces in vitro?

Czy bolerioza może mieć wpływ na proces in vitro? W 2013 roku wykryta bolerioza - ostatnie badania Boleria euroline - wb IgG - graniczne, wb IgM – pozytywny. Jestem po drugiej procedurze in vitro - w pierwsza nieudana i zero zamrożonych zarodków, druga - transfer dwóch zarodków - nieudany, obecnie zamrożone mam 4 zarodki (blastomery) i nie wiem czy bolerioza może przeszkadzać przy ich zagnieżdżeniu.

Trudno wyrokować o wpływie zakażenia Borrelią sp. na trudności w zagnieżdżaniu się zarodków Z pewnością każdy stan chorobowy organizmu matki, niekorzystnie wpływa na starania prokreacyjne. Według dr hab. Leopolda Śliwy

(http://www.czytelniamedyczna.pl/3915,teratogenny-wplyw-bakterii-borrelia-sp-na-plody-matek-chorujacych-na-borelioze-z.html)

praktycznie nie jest znany wpływ zakażenia w okresie zapłodnienia na możliwości implantacyjne zarodka, utrzymanie wczesnej ciąży oraz rozwój w pierwszym miesiącu ciąży, w okresie kształtowania się systemu tkankowego i formowania zawiązków narządów.W związku z powyższym przyczyn niezagnieżdżania się zarodków należy poszukać raczej gdzie indziej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum