Czy brak węchu może powodować, że in vitro nie wychodzi?

Czy brak węchu może powodować, że in vitro nie wychodzi?

Wrodzony brak węchu połączony z niedoborem gonadotropin (hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jajników u kobiet i jąder u mężczyzn, a więc i płodność) jest nazywany zespołem Kalmana. W zespole tym wskutek zaburzeń genetycznych brak jest w podwzgórzu hormonu uwalniającego gonadotropiny, w wyniku czego powstaje hypogonadyzm hypodonadotropowy (czyli niedobór hormonów gonadotropowych: FSH i LH), a to powoduje niedorozwój jajników u kobiet i jader u mężczyzn i niepłodność. Jednak odpowiednio wcześnie włączone leczenie zazwyczaj jest skuteczne, a możliwość zastosowania w leczeniu gonadotropin w postaci zastrzyków umożliwia również stymulację owulacji i zajście w ciążę albo naturalnie, albo po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu, a więc także zabiegu in vitro. Jeśli niedobór gonadotropin dotyczy mężczyzn, zastosowanie tych hormonów w postaci zastrzyków zazwyczaj powoduje przywrócenie produkcji plemników. Jeśli stymulacja owulacji u kobiety z zespołem Kalmana przebiega prawidłowo lub gdy wskutek leczenia zespołu Kalmana pojawią się plemniki u mężczyzny, zespół ten nie powinien być przyczyną braku powodzenia w zabiegu in vitro. Wtedy przyczyn należy szukać gdzie indziej. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój; drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny. W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych (cukrzyca, choroby tarczycy), stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek, istnienie przeszkód w macicy utrudniających implantację zarodka. Na wspomnianych powyżej czynnikach należy się skupić w pierwszej kolejności szukając przyczyn niepowodzenia zapłodnienia pozaustrojowego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum