Czy byłoby lepiej gdyby do ICSI zostało użyte niemrożone nasienie?

Żona jest właśnie przygotowywana do ICSI, jest w 7dc. Zabieg ma się odbyć z wykorzystaniem komórki mrożonej i mrożonego nasienia. Czy możemy jeszcze to zmienić na wykorzystanie świeżego nasienia i jaki ma to wpływ na zwiększenie szans powodzenia?
Mrożenie plemników zazwyczaj nieco obniża ich potencjał życiowy, jednak w większości wypadków ich użycie nie ma niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych, a co za tym idzie na skuteczność całej terapii. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazując prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych. Niekiedy jednak, szczególnie wtedy, gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest bardzo mało i są bardzo słabo ruchliwe, konieczne może być użycie plemników niemrożonych. Bardziej wrażliwe na mrożenie i rozmrażanie są komórki jajowe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum