Czy ciąża po in vitro powinna zostać rozwiązana przez cc?

Czy pacjentka po in vitro może decydować o tym czy urodzi dziecko siłami natury, czy przez cięcie cesarskie? Czy in vitro jest wskazaniem do cesarki?

Ponieważ pytanie nie dotyczy tematyki embriologicznej, lecz położniczej, poniższą odpowiedźzredagowano w oparciu o opinię lekarza położnika z nOvum.

Sama w sobie procedura zapłodnienia pozaustrojowego wraz ze swoimi najbardziej zaawansowanymi technikami nie jest bezpośrednim wskazaniem do rozwiązania ciąży przez cesarskie cięcie, a prawidłowo rozwijająca się ciąża po in vitro ma szanse zakończyć się porodem siłami natury. Jednakże w niektórych przypadkach ciąża uzyskana poprzez IVF musi być traktowana jako ciążą zwiększonego ryzyka, co może się przekładać także na wybór sposobu rozwiązania porodu, ponieważ zapłodnieniu pozaustrojowemu poddają się często kobiety po 35. – 40. roku życia, u których obniżeniu ulega naturalna wydajność i sprawność organizmu. Ciąża w tym wieku, naturalna czy po leczeniu niepłodności, może stwarzać większe zagrożenie wystąpienia, między innymi, cukrzycy ciężarnych i nadciśnienia indukowanego ciążą. Dodatkowo, stosunkowo często po leczeniu niepłodności na świat przychodzą dzieci z ciąż mnogich, co stanowi znacznie większe obciążenie dla matki niż w przypadku ciąży pojedynczej (nasilające się obrzęki i żylaki, ryzyko przedwczesnego porodu dziecio obniżonej masie urodzeniowej). Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego sposób zakończenia ciąży po in vitro powinien być następujący: '"w ciąży wielopłodowej: cięciem cesarskim; w ciąży jednopłodowej: zgodnie zsytuacją położniczą jednak z uwzględnieniem życzenia ciężarnej dotyczącego cięcia cesarskiego; umożliwienie ciężarnej korzystanie zniezdolności dopracy zewzględu na specyfikę ciąży poIVF traktowanej jako ciążę „specjalnej troski”.”

Embriolog nOvum

Powrót do forum