Czy cykl stymulowany (Progynova) obniża prawdopodobieństwo powodzenia kriotransferu?

Czy cykl stymulowany (Progynova) obniża prawdopodobieństwo powodzenia kriotransferu?

Opierając się na badaniach opisanych w literaturze medycznej, można wyciągnąć wniosek, że skuteczność obu protokołów (sztucznego i stymulowanego) jest porównywalna. W jednej z prac (Givens CR, Markun LC, Ryan IP, Chenette PE, Herbert CM, Schriock ED:Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen-thawed embryo transfersReprod Biomed Online2009,19:380-384.) autorzy konkludują, że nie ma statystycznie znaczących różnic w odsetkach urodzeń dzieci po transferach rozmrożonych zarodków przeprowadzanych w cyklach naturalnych (28,1%) w porównaniu z transferami przeprowadzonymi w cyklach sztucznych (27,8%). W Novum w 2012 roku skuteczność kriotransferów w cyklu naturalnym wynosiła 32,8% (ogółem 524 cykle), w cyklu z zastosowaniem estrogenu i progesteronu – 29,4% (w sumie 204 cykle), co nie jest różnicą statystyczną. Ogólnie przy prawidłowych owulacyjnych cyklach zalecamy transfery rozmrożonych zarodków w cyklach naturalnych, natomiast w przypadku cyklów bezowulacyjnych – cykle sztuczne. Niekiedy decyzję o sztucznym cyklu przygotowawczym do kriotransferu lekarz podejmuje w obliczu trudności z monitorowaniem cyklu (np. gdy regularne wizyty u lekarza nie są możliwe); dodatkową zaletą tego typu cykli jest także łatwość ich „zaprogramowania”.

Embriolog nOvum

Powrót do forum