Czy D…l nieprzechowywany w lodówce stracił swoje właściwości?

Czy D…l nieprzechowywany w lodówce stracił swoje właściwości? Transfer świeży w 3 dobie.

Producent w ulotce informuje, że lek należy przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C), ale przez okres jednego miesiąca można przechowywać go w temperaturze poniżej 25˚C, czyli poza lodówką.

Embriolog nOvum

Powrót do forum