Czy do programu może przystąpić para – starać się o drugie dziecko, która uczestniczyła już w programie?

Czy do programu może przystąpić para - starać się o drugie dziecko, która uczestniczyła już w programie? Trzecie podejście zakończone sukcesem.

Może, pod warunkiem, że nie wykorzystała 3 cykli stymulacji (nie jest jasne co oznacza „trzecie podejście zakończone sukcesem”).

Embriolog nOvum

Powrót do forum