Czy dodatni antygen HBs u mężczyzny dyskwalifikuje go z procedury in vitro?

Czy dodatni antygen HBs u mężczyzny (100) dyskwalifikuje go z procedury in vitro? Jak wygląda procedura w takim przypadku?

Nie, nie dyskwalifikuje. Procedura przebiega analogicznie jak w przypadku pacjentów nieinfekcyjnych, jedyna różnica polega na przechowywaniu uzyskanych zarodków w dewarach z zarodkami o takich samych wynikach badań infekcyjnych. Pacjent natomiast przed przystąpieniem do procedury in vitro powinien skonsultować się ze specjalistą od chorób zakaźnych - być może musi być rozszerzona diagnostyka i wdrożone leczenie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum