Czy druga próba in vitro (ICSI) zwiększę szanse?

Pierwsza próba In Vitro nieudana. Żadna komórka nie zapłodniła się, choć wyniki partnera byli dobre. Czy druga próba In Vitro (ICSI) zwiększę szanse? Czy warto część komórek zamrozić?

Przede wszystkim należy, w oparciu o Państwa historię zdrowia i choroby i wyniki dotychczasowych badań, podczas konsultacji z lekarzem prowadzącym omówić wynik poprzedniej próby zapłodnienia. Brak cech zapłodnienia we wszystkich poddawanych zapłodnieniu komórkach jajowych (w cyklach stymulowanych) zdarza się wyjątkowo rzadko; trzeba przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy. Zabezpieczenie cennego materiału biologicznego, jakim są komórki jajowe jest zawsze słusznym rozwiązaniem, ale większa liczba komórek poddana zapłodnieniu zwiększa szansę na zapłodnienie przynajmniej części z nich. Należy również rozważyć aktywację komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum