Czy dwa tygodnie po odstawieniu leków dozwolone są kilkugodzinne podróże?

Czy dwa tygodnie po odstawieniu leków po nieudanym in vitro dozwolone są kilkugodzinne podróże samochodem lub samolotem? Czy istnieje nadal istnieje zwiększone ryzyko zakrzepów?

Podróżowanie jest dozwolone. Trzeba jednak pamiętać, że wielogodzinne podróżowanie samolotem bez ruchu niesie samo w sobie ryzyko zakrzepów i należy przedsięwziąć środki zaradcze, aby do tego nie dopuścić (picie, gimnastyka w trakcie), nieraz przy zwiększonym osobniczo ryzyku należy zastosować nawet profilaktyczne środki przeciwkrzepliwe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum